cu privire la acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional