Stimați cetățeni

Vă informăm că, în baza O.U.G. 69/2020 și H.C.L. 46/2020 cei care din anumite motive nu și-au plătit obligațiile restante la 31.03.2020 către bugetul local al comunei Turț, pot beneficia de anularea cotei de 100% din accesoriile ( majorări) aferente obligațiilor de plată principale restante la această dată. Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați compartimentului Impozite și Taxe până la data de 15.12.2020, telefon 0261834672, interior 106.