Proiecte de Investiții Buget Local și alte surse – Proiecte în derulare

1. Reamenajare şi recompartimentare corp extindere clădire şcoală P+1E+M şi centrală termică

Proiect finanţat prin PNDL- Subprogramul Modernizarea satului românesc, Domeniul realizare/extindere /reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, respectiv creşe, grădiniţe , şcoli generale, licee, colegii naţionale, precum şi alte unităţi de învăţământ preuniversitar, înfiinţate potrivit legii

Valoarea totală a lucrărilor: 1.992.583 LEI fără TVA ( 440.447 EURO fără TVA)

2.369.002 LEI cu TVA ( 523.652 euro cu TVA

Valoarea eligibilă: 1.697.941 LEI cu TVA ( 375.318 EURO cu TVA)

Valoarea neeligibilă: 671.062 LEI cu TVA ( 148.334 EURO cu TVA)

Stadiul implementării proiectului:

  • În curs de execuţie a lucrărilor
  • Termen de finalizare: septembrie 2020

2. Modernizare strada Călinețe de Sus și consolidare structură strada Ulița Mare, în comuna Turț , jud. Satu-Mare

Proiect finanțat de la bugetul local;

Valoarea lucrărilor: 1.977.257,57 LEI fătă TVA

2.352.936,51 lei cu TVA

Proiect aflat în faza de execuție a lucrărilor

Termen de finalizare : octombrie 2020