1.Modernizare Casa de Cultură în comuna Turţ

Proiect finanţat de AFIR prin submăsura 7.6 “Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural”

Valoarea totală a proiectului: 6.152.513,40 LEI ( 1.355.477,72 EURO)

Valoarea eligibilă: 2.269.500 LEI ( 500.000 EURO)

Valoarea neeligibilă: 3.883.013,40 LEI ( 855.477,72 EURO)

Stadiul implementării proiectului:

  • avans încasat de la AFIR: 907.000 lei
  • este întocmit proiectul tehnic
  • în faza de achiziţie publică; a fost încărcat pe SICAP anunţul în vederea atribuirii contractului de lucrări

2. Extindere front captare şi reabilitare gospodăria de apă la sursaTurţ din localitatea Băbeşti, U.A.T. Halmeu; Gospodăria de apă nouă în localitatea Turţ; Extindere gospodărie de apă existentă, U.A.T. Turţ- în cadrul proiectului: “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu- Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020”

Proiect finanţat din fonduri europene, prin POIM 2014-2020 şi derulat prin APASERV SM S.A.

Valoare proiect: 9.542.148 EURO fără TVA

11.341.469 EURO cu TVA

Cofinanţare 2% de la bugetul local: 190.843 EURO

Principalele lucrări:

  • 5 foraje noi de captare apă brută de 70 m. complet echipate;
  • echparea a două foraje existente cu instalaţii electrice, automatizare şi SCADA ( inclusiv cămine cu debitmetre);
  • conductă de aducţiune de apă brută de cca 1255 m.;
  • staţie de tratare a apei potabile nouă( Băbeşti), SCADA şi rezervor de înmagazinare de 200 mc;
  • două grupuri de pompare spre GA 3 şi grup electrogen;
  • în GA 3 o nouă staţie de reclonirare, rezervor nou de 1000 mc, SCADA şi dotări;

Stadiul implementării proiectului:

În faza de depunere a ofertelor în SEAP