1.Modernizare Casa de Cultură în comuna Turţ

Proiect finanţat de AFIR prin submăsura 7.6 “Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural”

Valoarea totală a proiectului: 6.152.513,40 LEI ( 1.355.477,72 EURO)

Valoarea eligibilă: 2.269.500 LEI ( 500.000 EURO)

Valoarea neeligibilă: 3.883.013,40 LEI ( 855.477,72 EURO)

Stadiul implementării proiectului:

  • avans încasat de la AFIR: 907.000 lei
  • este întocmit proiectul tehnic
  • în faza de achiziţie publică; a fost încărcat pe SICAP anunţul în vederea atribuirii contractului de lucrări